Psiholog clinician și Psihoterapeut
Psiholog clinician și Psihoterapeut
Psiholog clinician și Psihoterapeut
white line
Psiholog clinician și Psihoterapeut
Important este ceea ce contează pentru tine!
Important este ceea ce contează pentru tine!
Important este ceea ce contează pentru tine!

Iuliana Popa - Psiholog clinician și Psihoterapeut
Du-te la conținut
COPII ȘI ADOLESCENȚI

Evaluarea tulburărilor de sănătate mintală specifice copilăriei și adolescenței
Evaluarea tulburărilor de sănătate mintală specifice copilăriei și adolescenței
La nivel mondial, între 10% și 20% dintre copii și adolescenți se confruntă cu tulburări de sănătate mintală, dar majoritatea dintre aceștia nu caută ajutor de specialitate și nu primesc îngrijiri corespunzătoare.

1 din 6 persoane care au o tulburare mintală are vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani.

La nivel global, depresia este una dintre principalele boli și cauze ale dizabilității și disfuncționalității în rândul adolescenților.

...
Sinuciderea este a treia cauză principală de deces pentru persoanele cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani.

Jumătate din tulburările de sănătate mintală au debutul în jurul vârstei de 14 ani.
‪(Organizația Mondia‪lă a Sănătății – www.who.int)‏

Sănătatea mintală presupune existența unei stări de bine din punct de vedere psihologic, emoțional și social. Aceasta influențează modul în care gândim, simțim și acționăm. De asemenea, determină modul în care gestionăm stresul, relaționăm cu ceilalți și facem alegeri. Sănătatea mintală este importantă în fiecare etapă a vieții, de la copilărie și adolescență până la senectute.
Deși termenii următori sunt adesea folosiți interschimbabil, problemele de sănătate mintală și boala mintală nu sunt același lucru.

O persoană poate avea o problemă de sănătate mintală, fără a fi diagnosticată cu o boală mintală.

Tulburările mintale sunt condiții care afectează gândirea, starea afectivă, dispoziția, comportamentul unei persoane sau chiar întreaga funcționare a acesteia. Astfel de condiții pot fi ocazionale sau de lungă durată (cronice).

Debutul tulburărilor psihice în timpul copilăriei sau adolescenței a fost asociat cu o performanță școlară scăzută, absenteism, abandon școlar, cât și cu o afectare a vieții sociale și ocupaționale, inclusiv la vârsta adultă.
Toate acestea au implicații importante pentru persoană, cât și pentru societate, în general.

Printre cele mai frecvente tulburări mintale care pot fi diagnosticate în copilărie și adolescență se numără: tulburarea din spectrul autismului, tulburarea cu deficit de atenție și/sau hiperactivitate (ADHD), tulburările anxioase, tulburările depresive și tulburările de comportament.

Copilăria și adolescența reprezintă perioade critice pentru prevenire, depistare precoce și intervenții în domeniul sănătății mintale.

Lipsa evaluării și a intervenției optime poate fi adesea asociată cu deficiențe severe pentru copii și tineri, precum și pentru familiile lor.
Este esențială dezvoltarea serviciilor de evaluare și recunoaștere timpurie a tulburărilor de ordin psihologic, servicii de intervenție în timp util și servicii de prevenție.

În ciuda acestui fapt, multe probleme de sănătate mintală trec neobservate, sunt tratate doar în stadii avansate sau în momentul în care simptomele creează disfuncții în variate domenii.

Ajutorul de specialitate poate fi oportunitatea de a valorifica resursele și de a ameliora limitele unei persoane.
Evaluarea competenţelor cognitive
Evaluarea competenţelor cognitive
Competențele cognitive sunt implicate în toate sarcinile și activitățile zilnice și sunt definitorii pentru natura umană.

Dezvoltarea cognitivă vizează controlul executiv și procesarea cognitivă complexă (planificarea, schimbarea sarcinilor, rezolvarea problemelor, generarea de strategii pentru a atinge un anumit obiectiv, auto-reglarea, luarea deciziilor, adaptarea la noi situații și condiții).

...
Evaluarea competențelor și a dezvoltării cognitive este un demers important în diagnoza variatelor tulburări: retardul mintal (tulburarea de dezvoltare intelectuală), tulburarea din spectrul autismului, tulburarea cu deficit de atenție și/sau hiperactivitate (ADHD), tulburări de învăţare etc.

Investigarea şi explorarea nivelului de dezvoltare a funcțiilor cognitive includ evaluarea a numeroase fenomene și procese psihice: atenţie, memorie, categorizare, dezvoltarea limbajului, dezvoltarea raţionamentului şi a rezolvării de probleme etc.
Nivelul de dezvoltare al funcțiilor cognitive este crucial pentru anticiparea performanțelor școlare și academice, precum și pentru adaptarea la variate contexte și sarcini.

Evaluarea psihologică și intervenția timpurie asupra unor deficite de dezvoltare cognitivă prezintă o probabilitate ridicată de gestionare, recuperare sau ameliorare.
Evaluarea competenţelor emoţionale
Evaluarea competenţelor emoţionale
De-a lungul copilăriei și adolescenței, copiii și tinerii învață cum să-și exprime și să-și regleze nenumăratele stări emoționale și să înțeleagă emoțiile și sentimentele proprii și ale altora.
Ei dobândesc competențe emoționale.

În mod specific, competența emoțională este capacitatea de a experimenta și exprima în mod intenționat și pe deplin o varietate de emoții, de a regla expresivitatea și experiența emoțională atunci când este necesar și de a înțelege emoțiile personale și ale celorlalți.

Aceste abilități, pe măsură ce se dezvoltă în copilărie și adolescență, susțin rezolvarea cu succes a sarcinilor de dezvoltare axate pe succesul social, academic și profesional.

...
Competența emoțională este crucială pentru capacitatea copiilor și adolescenților de a interacționa și de a forma relații cu ceilalți, de a se adapta la situații dificile, de a gestiona factorii de stres, de a controla impulsurile comportamentale, de a eticheta adecvat stările emoționale, de a manifesta empatie și compasiune.

Aceste competențe emoționale sunt importante și influențează calitatea vieții pe tot parcursul acesteia.

Identificarea nivelului de dezvoltare al competențelor emoționale poate sprijini înțelegerea unor probleme sau dificultăți cu care se confruntă copilul sau adolescentul și oferă posibilitatea de a interveni pentru corecție sau optimizare.
Evaluarea competenţelor sociale
Evaluarea competenţelor sociale
Cel mai lung studiu din istorie, studiul Harvard asupra fericirii, a demonstrat faptul că persoanele care au legături sociale mai bune cu familia, prietenii și comunitatea sunt mai fericite, mai sănătoase și trăiesc mai mult decât cele care au dificultăți în relațiile sociale.

Competențele sociale sunt strâns legate de natura umană și calitatea noastră de ființe sociale.

Ele sunt indispensabile încă din copilărie, de le primele contacte ale copilului cu adulții care îi oferă îngrijire, sunt un aspect esențial atunci când copilul intră în colectivitate, influențează dezvoltarea identității, cu precădere în adolescență, și își pun amprenta asupra calității vieții și relațiilor până la senectute.

...
Copilăria și adolescența sunt etape critice ale vieții în ceea ce privește sănătatea mintală și capacitatea de a avea relații funcționale.

Acestea sunt stadii în care creșterea și dezvoltarea se întâmplă într-un ritm accelerat.

Copiii și adolescenții dobândesc abilități emoționale și sociale care le modelează starea de bine prezentă și viitoare și sunt importante pentru modul în care vor trăi anumite roluri și situații în viața de adult.

Competențele sociale se referă la capacitatea unei persoane de a-și optimiza comportamentul în funcție de informațiile disponibile în mediul social și relațional.

Inițiativa socială și controlul comportamental reprezintă două dimensiuni majore ale competenței sociale.
Competențele sociale, modelate de normele și valorile culturale, pot influența exprimarea, semnificarea și dezvoltarea comportamentelor sociale specifice, cum ar fi: sociabilitatea, timiditatea, inhibarea, cooperarea, complianța, agresivitatea, sfidarea, precum și calitatea și desfășurarea relațiilor interpersonale.

Deficitele în ceea ce privește competențele sociale pot fi asociate anumitor tulburări (tulburarea din spectrul autismului, tulburare de conduită, tulburare de personalitate antisocială ș.a.m.d.) și se pot traduce prin numeroase dificultăți de stabilire a unor relații, conflicte, dificultăți de integrare, toate acestea având impact asupra dezvoltării ulterioare, a stimei de sine, a încrederii în forțele proprii, autoeficacității etc.
Evaluarea și intervenția psihologică a competențelor sociale au rolul de a oferi o imagine asupra nivelului lor de dezvoltare și de a crește probabilitatea copilului sau adolescentului de a trăi împlinire și satisfacție în relațiile interpersonale.
Evaluarea competenţelor de autonomie personală
Evaluarea competenţelor de autonomie personală
În prima parte a vieții copilul este dependent, într-o mare măsură, de îngrijirile adulților.

Este de dorit ca, pe măsură ce copilul crește, să dobândească o serie de abilități, printre care: capacitatea de a gândi și de a acționa în mod independent, de a se autoîngriji, de a găsi strategii proprii de rezolvare a unor situații problematice.

Dezvoltarea autonomiei personale are un rol central prin faptul că facilitează dezvoltarea cognitivă, emoţională, socială, motrică și reprezintă o achiziție utilă și necesară pentru starea de bine și pentru o viață împlinită.

...
Competenţele de autonomie personală asigură și sprijină dezvoltarea unor abilităţi în diferite domenii, având strânsă legătură cu domeniul autoîngrijirii: a mânca singur, a se îmbrăca/dezbrăca, a utiliza toaleta, a fi responsabil pentru propriile jucării, a identifica situaţiile periculoase etc.

Autonomia personală este o dimensiune relevantă pentru adaptarea şcolară, fiind un bun predictor al împlicării în sarcină, al evitării sau confruntării cu probleme dificile, al achiziţionării de cunoştinţe prin explorare, al independenței adecvate fiecărei vârste și funcționării autonome.
Evaluarea psihologică ajută la identificarea unei posibile desincronizări între nivelul actual al autonomiei și nivelul așteptat pentru vârsta copilului sau adolescentului.

Ajutorul specializat sprijină optimizarea competențelor de autonomie personală prin intermediul unor intervenții psihologice specifice care au scopul de a stimula dezvoltarea în domeniile în care se identifică deficite.
Evaluarea competenţelor motrice
Evaluarea competenţelor motrice
Mișcarea este prezentă în existența umană încă din perioada prenatală și joacă roluri extrem de importante, uneori decisive, în dezvoltarea ulterioară.

Competența motrică poate fi definită ca reprezentând capacitatea unei persoane de a executa diferite acte motorii, inclusiv coordonarea abilităților motorii fine și grosiere care sunt necesare pentru a gestiona sarcinile școlare, academice și sarcinile de zi cu zi.

...
Dezvoltarea precară sau suboptimă a competențelor motrice poate compromite dezvoltarea adecvată în alte domenii precum: cognitiv, social, emoțional, școlar, academic (abilitatea de a comunica, de a scrie, de a explora și manipula corespunzător mediul, de a interacționa, de a-și coordona mișcările etc.).

Tulburările motrice sunt adesea primul indicator al faptului că un copil are o tulburare majoră de dezvoltare.

Evaluarea competenţelor motrice poate avea scopul de a identifica întârzieri în dezvoltare.

Având în vedere posibilele repercusiuni ale unei dezvoltări defectuoase a competențelor motrice, se deduce necesitatea evaluării și intervenției multidisciplinare adecvate.
Evaluarea prerechizitelor şcolarizării/Evaluarea nivelului pregătirii pentru şcoală (school readiness)
Evaluarea prerechizitelor şcolarizării/Evaluarea nivelului pregătirii pentru şcoală (school readiness)
Perioada școlarității este o etapă de viață extrem de importantă în care copiii fac achiziții care influențează semnificativ dezvoltarea ulterioară.

Experiențele din anii de școală își pun amprenta asupra imaginii și stimei de sine, conștiinciozității, încrederii în propriile capacități, abilități și competențe, autoeficacității și condiționează într-o mare măsură performanțele academice și profesionale viitoare.

...
Evaluarea prerechizitelor şcolarizării se referă la identificarea nivelului de dezvoltare a competențelor copilului înainte de momentul intrării la școală, competențe care vizează aspecte cognitive, comportamentale, emoționale, aspecte ale autonomiei personale, achiziții și noțiuni de bază dobândite în perioada preșcolară.

Este evident faptul că există o serie de achiziții pe care copilul le face înainte de a merge la școală, acestea condiționând procesul de învățare și parcursul ulterior.

Deși există o serie de criterii legate de vârstă privind debutul școlarității, este necesară o perspectivă individualizată și particularizată, în mod deosebit în situațiile în care copilul are o vârstă mai mică de 6 ani în momentul începerii școlii.
Sincronizarea dintre debutul școlii și dezvoltarea psihologică necesară reprezintă o premisă pentru succesul școlar, dezvoltarea armonioasă, sănătatea și starea de bine a copilului.

Evaluarea prerechizitelor şcolarizării facilitează identificarea unor deficite care pot influența în mod negativ parcursul școlar și academic al copilului, iar intervenția adecvată și promptă oferă șansa de corectare și optimizare a achizițiilor specifice vârstei copilului.
Evaluarea personalității
Evaluarea personalității
“Suntem cu toții diferiți, din fericire!”

Cum se dezvoltă primele trăsături de personalitate ale copiilor și adolescenților și cum vor arăta ele în personalitatea viitorului adult?

Cum ar putea influența personalitatea apariția psihopatologiei și care sunt primele semne?

Răspunsurile la aceste întrebări sunt cruciale pentru a descrie, a înțelege, a explica și a prezice natura și parcursul vieților individuale de-a lungul timpului.

...
Personalitatea reprezintă tendințele sau tiparul unei persoane de a se comporta, de a gândi și de a simți.
Altfel spus, sunt trăsături care se manifestă în moduri consecvente, consistente și trans-situaționale.

Trăsăturile de personalitate modelează variate aspecte de-a lungul vieții, influențează funcționarea socială, școlară, academică, profesională, sănătatea și starea de bine.
Copilăria și adolescența sunt considerate perioade de formare și transformare în viața unei persoane.
Sunt evidente diferențele individuale care există între persoane, astfel că unii copii sau adolescenți sunt exuberanți, dezinvolți, în timp ce alții sunt rezervați, timizi, unii sunt impulsivi, alții sunt impasibili.

Evaluarea personalității în cazul copiilor și adolescenților este adaptată procesului de formare și cristalizare a structurilor de personalitate, fiind surprinse elemente relevante pentru etapa de dezvoltare în care se află și care prezintă posibilitatea de stabilizare în personalitatea viitorului adult.
Evaluarea temperamentului
Evaluarea temperamentului
“Diferit înseamnă diferit, nu greșit!”

Diferențele individuale sunt evidente încă din copilărie și adolescență și se poate vorbi despre temperament.

Cele mai multe modele și teorii cu privire la temperament au subliniat tendințele comportamentale care apar la începutul vieții, care sunt frecvent, dar nu exclusiv, emoționale și care au o bază biologică.

Temperamentul se referă la diferențele individuale în ceea ce privește stilul comportamental, cognitiv, reacțiile emoționale și fiziologice asociate cu nivelul de reactivitate și autoreglare, trăsături care sunt vizibile încă din copilăria timpurie.

...
Contribuția temperamentului la apariția problemelor emoționale și comportamentale a fost cercetată pe larg, în special în ceea ce privește problemele de externalizare, cum ar fi agresivitatea, hiperactivitatea și comportamentul opoziționist, și problemele de internalizare, cum ar fi anxietatea și depresia.

Evaluarea temperamentului și intervenția psihologică la copii și adolescenți pot facilita identificarea unor activități și preocupări potrivite caracteristicilor acestora, cât și prevenția unor dificultăți emoționale, comportamentale, sociale care pot fi asociate unor aspecte ce țin de temperament.
Sincronizarea dintre debutul școlii și dezvoltarea psihologică necesară reprezintă o premisă pentru succesul școlar, dezvoltarea armonioasă, sănătatea și starea de bine a copilului.
Evaluarea prerechizitelor şcolarizării facilitează identificarea unor deficite care pot influența în mod negativ parcursul școlar și academic al copilului, iar intervenția adecvată și promptă oferă șansa de corectare și optimizare a achizițiilor specifice vârstei copilului.
Evaluarea neuropsihologică a dezvoltării
Evaluarea neuropsihologică a dezvoltării
Sănătatea mintală și sănătatea fizică sunt componente la fel de importante pentru sănătatea generală, cât și pentru funcționarea optimă.

Neuropsihologia clinică și evaluarea psihologică specifică acestui domeniu pot aduce clarificări cu privire la modul în care o problemă de sănătate a creierului afectează diferite funcții psihice, acțiuni și activități precum: capacitatea de concentrare a atenției, memoria, capacitatea decizională, raționamentul și rezolvarea de probleme, precizia vizuo-motorie, scrisul, cititul, procesarea fonologică etc.

...
Atunci când funcțiile psihice sunt afectate, înțelegerea corectă a cauzelor și a modului de funcționare a creierului ajută la realizarea unor planuri adecvate de intervenție.

Evaluarea neuropsihologică este necesară pentru a înțelege care este relația dintre problemele medicale ale creierului și problemele cognitive, afective, de comportament sau de învățare și de a stabili maniera optimă prin care persoana poate fi sprijinită în a-și îmbunătăți funcțiile psihice, performanțele și capacitățile adaptative.
Evaluarea strategiilor de învățare și a motivației școlare
Evaluarea strategiilor de învățare și a motivației școlare
Învățarea este un proces prezent încă din primele zile de viață (și chiar mai devreme, în perioada prenatală) și ne definește pe tot parcursul vieții.
Aceasta are loc în moduri diferite, în funcție de vârstă și context.

Parcursul școlar și profesional este strâns legat și condiționat de procesul de învățare și de motivație.

Complexitatea procesului de învățare presupune antrenarea unor strategii și abilități diverse, iar motivația este necesară pentru susținerea acestor demersuri.

...
Evaluarea strategiilor de învățare și a motivației școlare vizează variate domenii ale activității școlare: strategii de studiu, abilități de luare de notițe/ascultare, strategii de citire/înțelegere, abilități de scriere/cercetare, strategii folosite la teste/evaluări, tehnici de organizare a materialelor, a informațiilor, gestionarea timpului, motivație pentru învățare, anxietate față de testare, dificultăți de concentrare/atenție.

Identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale unui elev încă din primele etape educaţionale permite aplicarea unor intervenții corective sau preventive cu scopul de a putea atinge performanțele așteptate, de a dobândi achizițiile corespunzătoare vârstei și de a se bucura de procesul învățării.
Evaluarea strategiilor de coping
Evaluarea strategiilor de coping
Stresul este un fenomen omniprezent și un subiect frecvent discutat în societățile moderne.

Acesta este central pentru multe teorii contemporane despre sănătatea și comportamentul uman.

Stresul psihologic apare atunci când o persoană percepe că mediul solicită sau depășește resursele de care dispune pentru a face față, depășește capacitatea sa de adaptare.

În strânsă legătură cu noțiunea de stres este cea de coping.

Strategiile de coping reprezintă modalități relativ stabile de a face faţă evenimentelor negative/adverse de viaţă.

...
Copiii și adolescenții se confruntă cu variate cerințe sau solicitări care necesită adoptarea unor mecanisme de coping.

O serie de mecanisme de coping considerate dezadaptative sunt asociate cu prezența simptomelor psihopatologice, cu un nivel scăzut al calității vieții și dificultăți în diferite domenii de funcționare (cognitiv, emoțional, comportamental, social, profesional).

Evaluarea psihologică ajută la identificarea acestor strategii de coping și se poate determina măsura în care o persoană utilizează strategii de coping adaptative sau dezadaptative în situația confruntării cu evenimente stresante sau traumatice.

Intervențiile psihologice sprijină adoptarea unor atitudini, cogniții și comportamente care facilitează rezolvarea eficientă și adaptativă a situațiilor problematice, dificultăților și evenimentelor adverse.
Servicii psihologice complexe: Evaluarea intereselor și valorilor profesionale, orientare școlară și profesională (consiliere vocațională)
Servicii psihologice complexe: Evaluarea intereselor și valorilor profesionale, orientare școlară și profesională (consiliere vocațională)
Activitatea profesională este o parte esențială a vieții noastre care are o influență importantă asupra sănătății, stării de bine și calității vieții.

Alegerile pe care le facem în domeniul profesional au impact asupra funcționării noastre generale și au consecințe asupra multor arii ale existenței noastre.

Lipsa autocunoașterii abilităților, competențelor, valorilor și intereselor profesionale poate avea repercusiuni în ceea ce privește alegerile legate de carieră și poate conduce la dezechilibru personal,

...
probleme de sănătate fizică și mintală (burnout, depresie, anxietate, tulburări ale somnului etc.), scăderea calității vieții, insatisfacție, dificultăți sociale și relaționale.

Astfel, în multe contexte se vorbește despre ocupație, carieră, profesie, vocație.

Un alt subiect intens dezbătut în cadrul familiilor este legat de alegerea activităților extrașcolare potrivite pentru copil, alegerea liceului și, mai târziu, a facultății și a carierei.

Lucrurile pot fi destul de simple atunci când sunt cunoscute o serie de caracteristici, abilități, valori și interese profesionale ale copilului, adolescentului sau tânărului adult.
Pe lângă investigarea aptitudinilor, a abilităților, a caracteristicilor de personalitate, procesul de orientare în carieră include și analiza intereselor și valorilor ocupaționale.

Valorile și interesele reprezintă structuri motivaționale, convingeri care orientează și ghidează selecția și evaluarea acțiunilor, activităților, a persoanelor sau a evenimentelor.

Cunoscând aceste interese și valori profesionale, este facilitat procesul de autocunoaștere necesar în alegerea și dezvoltarea carierei, cresc exponențial șansele ca persoana să facă încă de timpuriu alegeri vocaționale potrivite, să obțină performanțe și să cunoască succesul.
Servicii psihologice complexe: Evaluarea nivelului de dezvoltare a copilului și adolescentului și intervenție psihologică corectivă
Servicii psihologice complexe: Evaluarea nivelului de dezvoltare a copilului și adolescentului și intervenție psihologică corectivă
Dezvoltarea timpurie a fost recunoscută ca având cea mai importantă contribuție la dezvoltarea generală pe termen lung.

Dezvoltarea umană este un proces complex în cadrul căruia ființa umană parcurge o serie de etape atât pe plan biologic, cât și pe plan psihologic.

...
Uneori, evoluția umană nu se realizează numai printr-o dezvoltare armonioasă și progresivă. În tot acest proces pot apărea dificultăți, dereglări, stagnări și chiar regrese.

Evaluarea psihologică clinică oferă o imagine complexă asupra stării prezente a copilului sau adolescentului, a achizițiilor acumulate în fiecare etapă de vârstă, dar și o perspectivă prognostică cu privire la evoluția sa.

Astfel se pot identifica direcții de intervenție psihologică cu scopul de a preveni dezvoltarea defectuoasă, de a stopa dezadaptările și de a optimiza structurile somatice sau psihice care împiedică dezvoltarea normală.
Servicii psihologice complexe: Evaluare psihologică clinică a copilului și adolescentului și consultanță parentală
Servicii psihologice complexe: Evaluare psihologică clinică a copilului și adolescentului și consultanță parentală
Dezvoltarea umană este un proces continuu, multidimensional, deosebit de complex și laborios care se realizează sub semnul confluenței influențelor factorilor genetici și factorilor de mediu.

Calitatea mediului în care copiii și adolescenții cresc le modelează dezvoltarea și starea de bine.

Experiențele negative timpurii din mediul familial, școlar sau din mediul virtual (cum ar fi expunerea la violență,

...
dependențele sau bolile mintale ale unui părinte sau ale altui îngrijitor, abuzul, neglijarea, agresivitatea și sărăcia) cresc riscul bolilor mintale sau al altor probleme și dificultăți de ordin psihologic.

Atunci când ne raportăm la sănătatea mintală a copilului sau adolescentului este necesar să avem în vedere sistemul familial și social în care acesta crește și se dezvoltă.

Promovarea sănătății psihologice și protejarea copiilor și adolescenților împotriva experiențelor adverse și a factorilor de risc care le pot afecta echilibrul sunt esențiale pentru starea de bine psihologică în copilărie și adolescență și pentru sănătatea lor fizică și mintală la vârsta adultă.
În cazul copiilor și adolescenților, evaluarea psihologică clinică ajută la identificarea unor tulburări sau dificultăți psihologice sau de dezvoltare, cât și la identificarea unor posibile cauze sau practici parentale defectuoase ce pot fi corectate sau optimizate.

Consultanța parentală asigură psihoeducație și managementul factorilor de dezvoltare cu scopul ameliorării sau eliminării simptomatologiei sau dificultăților identificate.

Servicii psihologice online sau în cabinet


Alege modalitatea de contact care ți se potrivește!

Bulevardul Eroii Sanitari 63
Sector 5, București
0770 330 330
contact@iulianapopa.ro
Bulevardul Eroii Sanitari 63
Sector 5, București
0770 330 330
contact@iulianapopa.ro
Bulevardul Eroii Sanitari 63
Sector 5, București
0770 330 330
contact@iulianapopa.ro
Înapoi la cuprins